Hiển thị:

Kệ trồng rau thông minh trong nhà _Rau3S C01

Mô Tả : 1200 X 1800 x 450 Hệ thống thủy canh hồi lưu hệ 4 tầng, mỗi tầng 3 máng Tỷ suất thu hoạch: 3-4kg/ lần thu hoạch ( có thể lên đến tối đa gần 30 kg) Thiết kế ph&ug..

15.000.000 VNĐ / 0,00kg

Kệ Trồng Rau Thông Minh Trong Nhà _Rau3S C02

Mô Tả : 1200 X 1800 x 450 Hệ thống thủy canh hồi lưu hệ 4 tầng, mỗi tầng 3 máng Tỷ suất thu hoạch: 3-4kg/ lần thu hoạch ( có thể tối đa lên đên gần 30kg) Thiết kế ..

16.000.000 VNĐ / 0,00kg

Hiển thị từ 1 đến 2 của 2 (1 Trang)